Geluidwering gevels, contactgeluidisolatie, luchtgeluidisolatie, nagalmtijd.

Bouwakoestiek

Geluidwering gevels.

Gaat u in de buurt van een weg, spoor of vliegveld bouwen ? Bij de aanvraag van een vergunning voor de bouw van een woning vraagt de gemeente een rapport waarin wordt aangetoond op welke manier u kunt voldoen aan de geluidisolatie van de gevel.

Wij kunnen dit onderzoek voor u uitvoeren. Indien u ons uw gegevens opstuurt en een tekening bijvoegt dan ontvangt u voor het werk een vrijblijvende offerte.

Contactgeluidisolatie en luchtgeluidisolatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidisolatie tussen woningen onderling. Het betreft dan de contactgeluidisolatie en de luchtgeluidisolatie.  Akoestisch Buro Tideman kan in de voorbereidende fase van de bouw adviezen geven over de toe te passen constructies.

In bestaande gebouwen kunnen wij de geluidisolatie van verschillende scheidingsconstructies bepalen, dit ofwel op basis van geluidmetingen of aan de hand van berekeningen. Zo kan bijvoorbeeld in een klachtensituatie onderzocht worden of een onvoldoende kwaliteit van het bouwwerk de oorzaak is.

Nagalmtijd

Nagalmtijd is de tijd dat een geluid nagalmt in een ruimte. Het is een maat voor de ruimteakoestiek en kan worden gemeten en berekend. Voor beide vakgebieden beschikken wij over de kennis en luidsprekers conform de NEN-EN-ISO 140 om deze metingen uit te voeren. Het onderwerp nagalm kan zeer divers zijn. Gedacht kan worden aan:

  • Klaslokalen. Deze moeten niet teveel galm hebben voor een goede spraakverstaanbaarheid. De eisen zijn net aangescherpt in het programma van eisen van de RVO publicatie “Frisse Scholen”.
  • Gymzalen. Deze moeten voldoen aan de eisen van de NOC-NSF. Ook de nagalmtijd van deze zalen moet volgens een speciale norm worden vastgesteld.
  • Verkeersruimte: In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de nagalmtijd in een gemeenschappelijke verkeersruimte. Bij de bouwaanvraag van een utiliteitsgebouw moet een toets worden overlegd.
  • Kantoren: In kantoren is veel galm hinderlijk. Het gaat ten kosten van de concentratie. In callcenters ontstaat snel een onwerkbare situatie.

In de afgelopen 30 jaar hebben wij veel praktijkervaring opgedaan die we met u kunnen delen.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button offerte bovenaan de site.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek