Het Activiteitenbesluit verplicht de horeca vaak om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kan in een bestaande situatie plaatsvinden door middel van meting ter plaatse. In een niet bestaande situatie beschikken wij over rekensoftware om een 3D rekenmodel op te stellen.

Horeca

Het akoestisch onderzoek moet aantonen dat het bedrijf kan voldoen aan de geluidsvoorschriften die van toepassing zijn om geluidshinder bij omwonenden te voorkomen. Wij kunnen dit onderzoek in één of twee stappen uitvoeren.

De stappen van ons onderzoek.

  1. Het doen van geluidsmetingen om de isolatie van het gebouw vast te stellen. Is het pand nog niet gebouwd of gaat het om een uitbreiding dan beschikken wij over een databank waaruit de geluidisolatie kan worden gehaald. Aan de hand van metingen of archiefdata kan nu berekend worden tot welke geluidniveau in de zaak aan de grenswaarde bij woningen voldaan wordt.
  2. Als er een hogere muzieksterkte gewenst is, dan kunnen wij aangeven wat de zwakke schakels zijn in de geluidsisolatie. Door hiervoor verbeterde constructies te bedenken en te berekenen hoeveel de verbetering zal zijn, werken we dan toe naar de gewenste waarde.

De resultaten worden vastgelegd in een rapport dat bij de melding ingediend kan worden.

Indien het horecabedrijf is gevestigd in een pand waar ook woningen op of naast aan vast zijn gebouwd, dan spreken we van aanpandig. Heeft u een vrijstaand horecapand (of woont u er zelf boven) dan spreken we van niet-aanpandig.

In een aanpandige situatie is een horecabedijf verplicht een akoestisch onderzoek uit te voeren als aannemenlijk is dat het geluidniveau hoger is dan 70 dB(A). In het geval van een niet-aanpandige situatie is dit geluidniveau 80 dB(A).

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button “offerte” bovenaan de site.

 

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek