Bouwlawaai wordt bepaald als wordt gebouwd of gesloopt in een gevoelige omgeving. Denk aan het gebruik van een puinbreker en sloophamers bij ziekenhuizen of langdurige sloopprojecten bij woningen.

Bouwlawaai

Voor het bouwen of slopen van een bouwwerk mag tijdens de sloop een bepaald geluidniveau niet worden overschreden. In “Artikel 8.3. Geluidhinder” van het Bouwbesluit is omschreven:

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.
3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

De geluidbelasting in de omgeving is afhankelijk van het soort werkzaamheden, de geluidemissie die hierbij optreedt en de tijd dat deze geluidbron in werking is.

De geluidbelasting wordt bepaald met een rekenmodel conform de HMRI 1999. Met dit rekenmodel kan de geluidbelasting op elk willekeurig punt in de omgeving berekend worden, rekening houdend met de bedrijfsduur, de invloed van afscherming en gebouwen, de invloed van het tussengebied, etc.

De verschillende bouw- en/of sloopfases worden op deze wijze vertaald naar een te verwachten geluidniveau ter plaatse van dewoningen. Op deze wijze kunt u vooraf aantonen of u in een gevoelige omgeving voldoet aan de voorwaarden.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button “offerte” bovenaan de site.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek