Veel werk is voorspellend van aard waarbij met rekenmodellen een geluidniveau wordt voorspeld. Vaak wordt dit niveau door middel van meting achteraf gecontroleerd.

Controlemetingen en trillingsmetingen

Controlemetingen geluid:

Al het voorspellend advies op het gebied van geluid kan achteraf door middel van geluidmetingen worden gecontroleerd. Wij beschikken over alle soorten van meetapparatuur waarmee wij deze geluidmetingen kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • Contactgeluidisolatie met een hamerapparaat;
  • Nagalmtijd meten met een bolvormige speaker bij gymzalen;
  • Geluidisolatiemetingen van een wand;
  • Controlemetingen industrielawaai;
  • CE metingen en vastleggen van waarden in een certificaat;
  • ARBO geluidmetingen op de arbeidsplaats;
  • Controle van slow-woops voor een brandsysteem.

We hebben veel ervaring met dit soort praktijkmetingen. Al deze metingen en vele andere metingen hebben wij in ons meer dan 30 jarig bestaan meerdere keren per jaar uitgevoerd.

Trillingsmetingen:

In gebouwen kunnen door verschillende oorzaken trillingen ontstaan. Voorbeelden van trillingsbronnen zijn machines en
installaties, passerend verkeer, explosies en bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de functie die ruimten in een gebouw vervullen, kunnen de daarin voorkomende trillingen voelbaar zijn en mogelijk hinder veroorzaken voor mensen.

In bepaalde gevallen zal er behoefte bestaan objectief vast te stellen of in gebouwen of ruimten sprake is van hinder door trillingen. Dit kan gebeuren door middel van een trillingsmeting.

Een trillingsmeting vindt plaats overeenkomstig de SBR publicatie “Trillingen deel 2: hinder voor personen in gebouwen”.

trilling woning

 

 

 

 

De gebruikte apparatuur kan ook worden gebruikt om trillingsbronnen vast te leggen. Zo is het mogelijk bij de bron het verschil in trilling met en zonder trillingsdemper vast te leggen.Cargill foto08

 

 

 

 

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button “offerte” bovenaan de site.

 

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek