Het uitrekenen van het geluidniveau bij woningen als gevolg van activiteiten bij een bedrijf wordt vaak een “Akoestisch onderzoek industrielawaai” genoemd.

Akoestisch onderzoek industrielawaai

De term “Industrielawaai” moet erg ruim worden genomen. Het model kan worden toegepast voor stemgeluid, rijdende personenwagens, metaaloverslag, shredders, ventilatoren en alle overige denkbare geluidbronnen.

Wanneer is er een rapport van een akoestisch onderzoek nodig ?

  • bij een melding Activiteitenbesluit;
  • een aanvraag van een Omgevingsvergunning;
  • voor de aankoop van een bedrijf of terrein is het verstandig na te gaan of er wel “geluidruimte” is voor de gewenste activiteiten;
  • een uitbreiding van het bedrijfsterrein.

Een onderzoek is geen eenvoudige meting maar een volledige inventarisatie. Op alle momenten moet het geluid op verschillende plekken worden vastgesteld. De “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” schrijft voor hoe de geluidbelasting kan worden bepaald die optreedt bij woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. De geluidbronnen die bij een bedrijf aanwezig zijn vormen samen met overdrachtsgegevens zoals gebouwen, gras water en scherm het rekenmodel.

De invoer is sterk bedrijfsafhankelijk maar ook de normstelling waar het geluid aan moet worden getoetst is afhankelijk van het type bedrijf en waar het zich bevindt. Het opstellen van een rapport van een akoestisch onderzoek is maatwerk.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button “offerte” bovenaan de site.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek