Recyclen betekent vaak grote machines en met weinig mensen veel geluid maken. Een goed contact met het bevoegd gezag is hierbij net zo belangrijk als maatregelen treffen.

Akoestisch onderzoek industrielawaai, recycling

Om grondstoffen te maken is het nodig om bijvoorbeeld zand, grind, puin, metaal en hout te verplaatsen en te verkleinen. De puinbreker, de houtshredder en de schrootschaar brengt altijd een flink geluidniveau met zich mee. In een akoestisch onderzoek maken wij inzichtelijk welke geluidbelasting optreedt, welke maatregelen mogelijk zijn maar ook welke geluidruimte en juridische mogelijkheden er nog zijn.

We hebben ruime ervaring en een divers klantenbestand op dit gebied.

Leeuwen0036 DSC01112 DSC00472 16JUN039 DSC02870 DSC08296 Zeef Veendam

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek