Het vaststellen van de geluidemissie van dakinstallaties kan zeer lastig zijn.

Controlemetingen technische installaties en schoorstenen

Het bepalen van de geluidbelasting bij woningen vindt plaats door middel van rekenmodellen. Voor de wijzigingen aan installaties wordt door middel van een rekenmodel een voorspelling gedaan van deze geluidbelasting. Nadat de installaties zijn geplaatst moet door middel van een controlemeting worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eerder gehanteerde uitgangspunten.

In deze situatie ontstond op een verlaagd dak tussen andere gebouwen en op de begane grond een geluidniveau dat niet meer aan een enkele installatie toe te wijzen was. Het geluidniveau bij de schoorsteenopening nam nauwelijks af bij het meten op een grotere afstand. Dit zijn metingen op goed op te letten. Zomaar een geluidniveau vaststellen en dit toekennen aan een hoge bron kan een dure vergissing zijn.

Controlemeting Owens Coring 2

controlemeting geluid

 

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek