Geluidmetingen worden vaak achteraf voorgeschreven om de aannames en berekeningen te controleren.

Controlemeting Utrecht

DSC04105

Uit controlemetingen bleek dat de geluidbelasting bij woningen als gevolg van de luchtbehandeling hoger was dan aangenomen. Uit de metingen kan de vereiste reductie worden afgeleid en kan de juiste demper worden geselecteerd.

Nadat de demper was geplaatst kon aan de geluidnorm worden voldaan.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek