Geluid bij transportbedrijven

Transportbedrijven kennen een verplichting een akoestisch onderzoek aan te leveren als er binnen 50 meter een woning aanwezig is. Als de bestemming een bedrijf reeds toelaat dan is een toetsing aan het Activiteitenbesluit voldoende.

Een andere mogelijkheid is dat een transportbedrijf wil uitbreiden op een naastgelegen weiland. De bestemming van dit terrein moet dan worden aangepast. Hierbij moet een afweging worden gemaakt of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”.

In het onderstaande is een grafische weergave opgenomen van een voorbeeldproject waarbij de onderneming het aantal vrachtwagens kon verdubbelen.

rekenmodel vrachtwagens

Muller Rijssen Holten

Vertrekken van een vrachtwagen

 

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek