Adviseur op
het gebied van
geluidhinder
en akoestiek

Tideman - Uw inventieve hulp

Geluid speelt in ons leven een grote rol. Het is de belangrijkste manier om te communiceren met anderen, het kan ons waarschuwen voor gevaar en we gebruiken het voor ons plezier door muziek te maken of daar naar te luisteren.

Geluid kan ook een probleem zijn. Stoorgeluid kan een goede communicatie verhinderen. Niet gewenst geluid kan ons woongenot bederven. Te veel geluid kan schade geven aan ons gehoor.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in dit vakgebied. Wij zijn al meer dan 30 jaar actief waarbij we zowel technisch als juridisch over de volledige breedte van het vakgebied goed op de hoogte zijn. Wij zijn creatief in het bedenken van oplossingen waar anderen problemen zien. We werken door het gehele land.

Met deze website willen we laten zien op welke wijze wij je behulpzaam kunnen zijn bij problemen met geluid. In het blokje van de foto’s kun je klikken op de verschillende werkgebieden.


Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek