Voorwaarden

Opdrachten worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden volgens DNR2011, opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze in onze offerte reeds zijn aangegeven en daar in de opdracht naar wordt verwezen.

De voorwaarden zijn hier te downloaden:
www.nlingenieurs.nl/dnr

We hanteren de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Een langere termijn tot maximaal 60 dagen is mogelijk tegen een toeslag van 10% op het tarief.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek