Voordat een puinbreker kan worden ingezet op locatie dient aan de gemeente te worden aangetoond dat kan worden voldaan aan de geluideisen.

Geluidmetingen puinbreker

In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn geluideisen opgenomen voor situaties waar bouw- en sloopafval met een mobiele installatie wordt gebroken.

Wetgeving

Samen met de Branchevereniging Mobiele Recycling heeft Akoestisch Buro Tideman bij het toenmalige ministerie van VROM gestreden voor werkbare geluideisen. Ons voorstel waarbij hogere geluidniveaus zijn toegestaan tijdens korte perioden van werken zijn toen door VROM één op één overgenomen in de wetgeving. Deze wetgeving is nu ook in het Bouwbesluit toegepast.

Laten uitvoeren geluidmeting

Wij verzorgen nu ook de metingen zelf. U bent verzekerd van een adviseur die zowel juridisch als technisch goed op de hoogte is in deze branche.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Puinbreker geluidmeting

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek