Geluid afkomstig van ziekenhuizen bestaat uit verkeer, noodstroomvoorzieningen en veel luchtbehandeling.

Akoestisch onderzoek ziekenhuizen

In ons klantenbestand zit een groot aantal ziekenhuizen door het gehele land.

Een paar voorbeelden:

  • Haga Ziekenhuis Den Haag
  • Diakonessenhuis Utrecht
  • Diakonessenhuis Zeist
  • ZGT Hengelo
  • MST Oldenzaal
  • Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

De ziekenhuizen staan vaak in een woonomgeving maar moeten toch in elke periode van de dag bereikbaar zijn voor ambulances, taxi’s en veel bezoekers. Ook het speciale ruimteklimaat in verschillende functies van het ziekenhuis vereist een grote diversiteit aan luchtbehandeling die ook de nodige geluidemissie met zich meebrengt. Door onze ervaring kunnen wij een goede gesprekspartner zijn om hinder te voorkomen en wijzigingen in een omgevingsvergunning snel door te voeren.

Vrijblijvend bezoek

Een akoestisch onderzoek bij een ziekenhuis is vaak een samenwerking voor langere termijn en geen kort los onderzoek. Wilt u meer weten over onze diensten naam dan contact met ons op voor een vrijblijvend bezoek door een van onze adviseurs.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek